Guziki

Status prawny

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim jest szkołą publiczną i działa na podstawie

  1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
  2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. ze zmianami),
  3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203)
  4. Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
  5. Statutu,
  6. Zarządzeń Kuratora,
  7. Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
  8. Ramowego planu pracy szkoły,
  9. Koncepcji funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8,

Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Tomaszowski.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

31-01-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 47