Guziki

Organizacja

Organ prowadzący – Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny – Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Podstawę funkcjonowania szkoły stanowią:

Uchwała nr VII/61/2015 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 26.03.2015r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim z siedzibą przy ulicy Nadrzecznej 17/25

Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na ich podstawie.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

08-01-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 198